Gdański koncern energetyczny Grupa Energa poprawia wyniki finansowe. Zysk netto wzrósł o ponad 30 proc., wzrosły także przychody.

W pierwszej połowie roku Energa osiągnęła 5,2 mld zł przychodów - o 5 proc. więcej niż rok wcześniej i wypracowała zysk netto w wysokości 488 mln zł - o 34 proc. wyższy od oczyszczonego z odpisów wyniku finansowego roku ubiegłego.

Koncern przez sześć miesięcy sprzedał i wyprodukował więcej energii niż w tym samym okresie rok wcześniej.

488 mln zł wyniósł zysk netto Grupy Energa w pierwszej połowie tego roku

- Pierwsze półrocze należy uznać zdecydowanie za udane. Grupa rozwija się we właściwym tempie, zgodnie z przyjętą strategią. Mimo trudnego otoczenia zewnętrznego mamy wyraźnie lepsze wyniki niż rok temu. Bezpieczeństwo energetyczne i szansę na zwiększenie przychodów widzimy nie tylko w nowych źródłach konwencjonalnych, ale także w lepszym bilansowaniu produkcji OZE - mówi Daniel Obajtek, prezes Zarządu Energa SA. - Dlatego jesteśmy liderami magazynowania energii i usług DSR (Demand Side Response). Drugie półrocze rozpoczęliśmy z solidnym buforem finansowym, także dlatego, że skutecznie wydeptujemy własną ścieżkę rozwoju w silnie wpływającym na nas otoczeniu regulacyjnym i administracyjnym.

TOP 100 najlepszych firm na Pomorzu
Kliknij w obrazek, aby dowiedzieć się więcej!
Najbogatsze firmy na Pomorzu

Firma poprawiła w drugim kwartale marże w dystrybucji energii. Lepsze wyniki w segmencie wytwarzania uzyskano m.in. dzięki zakończeniu modernizacji bloku nr 1 w Elektrowni Ostrołęka B.

W czerwcu br. Energa przyjęła Strategię Innowacji na lata 2017-2020 z perspektywą 2025+, która m.in. przewiduje zwiększenie elastyczności produkcji energii, a także rozwój nowych usług dla operatorów sieciowych. Na innowacje rocznie będzie kierowane około 40 milionów złotych, a głównym narzędziem realizacji takich projektów jest powołane w czerwcu Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya.

528 mln zł kosztowały inwestycje realizowane w pierwszym półroczu

Grupa rozwija innowacyjne technologie w zakresie m.in. magazynowania energii. Dysponuje m.in. pierwszą w Polsce wirtualną elektrownią wyposażoną w magazyn energii (instalacja w okolicy Pucka), a w pierwszej połowie roku rozpoczęła wspólnie z Hitachi i PSE budowę największego w Polsce hybrydowego bateryjnego magazynu energii - na należącej do Energi farmie wiatrowej Bystra, koło Gdańska.

Koncern rozwija także systemy inteligentnych sieci zwiększających efektywność zużycia energii oraz elektromobilności, jak wypożyczalnia samochodów elektrycznych.

W I półroczu Energa zrealizowała inwestycje na poziomie prawie 528 mln zł, z czego 434 mln zł w dystrybucji. Wybudowała i zmodernizowała 1865 km linii wszystkich napięć, przyłączyła do sieci blisko 12 MW nowych źródeł OZE.
j.klein@prasa.gda.pl