Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA Udziału do ¼ części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 414 o powierzchni 536 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej w miejscowości Margonin

KM 1193/14/ i inne

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 27.03.2018r. o godz. 9:40 w Sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

Udziału do ¼ części w prawie własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu 414 o powierzchni 536 m2 zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o pow. użytkowej 212,60 m2 wraz z urządzeniem i uzbrojeniem terenu, położonej w miejscowości Margonin, ul. Słowackiego 15, gmina Margonin, powiat chodzieski, województwo wielkopolskie, posiadającej założoną Księgę Wieczystą nr PO1B/00024986/9 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu, stanowiącej własność dłużnika:

Wendland Dawid

Licytowaną nieruchomość stanowi :

- udział do ¼ części w działce gruntu nr 414 o pow. użyt. 536 m2;

- udział do ¼ części w budynku mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. użyt. 212,60 m2;

- udział do ¼ części w urządzeniu i uzbrojeniu terenu

Nieruchomość (w udziale ¼ części) oszacowana jest na kwotę: 86.000,00 zł 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania, tj. kwotę: 57.333,33 zł

Zgodnie z art. 867[1]§1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 8.600,00 zł /w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul. M. Reja 32A/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W/w rękojmie można również wpłacać na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęcie licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 12.03.2018r. o godz. 11:15, natomiast elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.