Wróć do listy komunikatów

LICYTACJA Nieruchomości położonej w miejscowości Piastowice, gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie

KM 223/17/ i inne

 

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 29.03.2018r. o godz. 11:20 w Sali nr 4 Sądu Rejonowego w Wągrowcu z/s w Wągrowcu, ul. Kościuszki 18 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

Nieruchomości położonej w miejscowości Piastowice, gmina Mieścisko, powiat wągrowiecki, województwo wielkopolskie, należących do dłużnika:

Czerwiński Jakub

posiadających założoną Księgę Wieczystą nr PO1B/00045190/5 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wągrowcu.

Licytowaną nieruchomość stanowi :

Działka nr 6 o pow. 0,3700 ha, działka nr 12 o pow. 1,1100 ha, działka nr 31 o pow. 0,5400 ha, działka nr 26/1 o pow. 0300 ha, działka nr 22 o pow. 1,1300 ha, działka nr 4 o pow. 14,3200ha, działka nr 8 o pow. 0,4700 ha

Nieruchomość działka nr 6 oszacowana jest na kwotę: 11.100,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 8.325,00 zł  

Nieruchomość działka nr 12 oszacowana jest na kwotę: 33.300,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 24.975,00 zł

Nieruchomość działka nr 31 oszacowana jest na kwotę: 16.200,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 12.150,00 zł

Nieruchomość działka nr 26/1 oszacowana jest na kwotę: 9.000,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 6.750,00 zł  

Nieruchomość działka nr 22 oszacowana jest na kwotę: 33.900,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 25.425,00 zł

Nieruchomość działka nr 4 oszacowana jest na kwotę: 429.600,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. kwotę: 322.200,00 zł  

  

 

 

   Nieruchomość – działka nr 8 oszacowana jest na kwotę: 14.100,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 10.575,00 zł 

Zgodnie z art. 867[1]§1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwoty:

- działka nr 6 o pow. 0.3700 ha – 1.110,00 zł

- działka nr 12 o pow. 1,1100 ha – 3.330,00 zł

- działka nr 31 o pow. 0,5400 ha – 1.620,00 zł

- działka 26/01 o pow. 0,3000 ha – 900,00 zł

- działka nr 22 o pow. 1,1300 ha – 3.390,00 zł

Działka nr 4 o pow. 14,3200 ha – 42.960,00 zł

- działka nr 8 o pow. 0,4700 ha – 1.410,00 zł

/w gotówce/ w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastiana Żurek, ul. M. Reja 32A/13 w Wągrowcu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W/w rękojmie można również wpłacać na konto komornika nr: 66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Wągrowcu, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, a przed rozpoczęcie licytacji okazać potwierdzenie przelewu.

Nieruchomość tę można oglądać w dniu 13.03.2018r. o godz. 10:40, natomiast elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.