Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - JĘZYK...

Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - JĘZYK POLSKI - PYTANIA, ODPOWIEDZI , PRZECIEKI

sxc.hu

Tygodnik Ostrołęcki

Tygodnik Ostrołęcki

Gimnazjaliści już jutro napiszą egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna – JĘZYK POLSKI – PYTANIA, ODPOWIEDZI , PRZECIEKI

Gimnazjaliści już jutro napiszą egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna – JĘZYK POLSKI – PYTANIA, ODPOWIEDZI , PRZECIEKI ©sxc.hu

Już jutro odbędzie się <b>egzamin gimnazjalny</b> z <b>części humanistycznej</b>. Najpierw gimnazjaliści napiszą <b>test z JĘZYKA POSLKIEGO</b>.
Gimnazjaliści już jutro napiszą egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna – JĘZYK POLSKI – PYTANIA, ODPOWIEDZI , PRZECIEKI

Gimnazjaliści już jutro napiszą egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna &#8211; JĘZYK POLSKI &#8211; PYTANIA, ODPOWIEDZI , PRZECIEKI ©sxc.hu

Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna (HISTORIA, WOS) - PYTANIA, ODPOWIEDZI , PRZECIEKI

Już po raz drugi odbędzie się egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zagadnienia poruszane na egzaminie reguluje podstawa programowa. Wskazuje ona jaką wiedzę oraz umiejętności powinni posiadać uczniowie gimnazjum.
W teście z języka polskiego, podobnie jak w przypadku pozostały arkuszów, przeważają zadania zamknięte. Uczniowie piszący test z języka polskiego mają także za zadanie napisać dłuższą i krótszą formę wypowiedzi. Najczęściej mają za zadanie napisać rozprawkę oraz list, dedykację, życzenia itp.

Próbny egzamin gimnazjalny 2012/2013 CKE. Test humanistyczny ( język polski, historia, WOS) Pytania, odpowiedzi


Egzamin gimnazjalny wymaga od uczniów nie tylko pamięciowego opanowania materiału, gimnazjaliści muszą wykazać się umiejętnościami, takimi jak np. Kojarzenie faktów oraz dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych.


Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części pisemnych. Część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 250 minut. Część z języka obcego trwa 60 minut na każdym poziomie.

Terminy egzaminów gimnazjalnych w 2013 roku

Część humanistyczna - 23 kwietnia 2013 roku (wtorek)
Godz. 9.00 - HISTORIA, WOS
Godz. 11.00 - JĘZYK POLSKI

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego - 3 czerwca 2013 roku (poniedziałek)
Godz. 9.00 - HISTORIA, WOS
Godz. 11.00 - JĘZYK POLSKI


Część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2013r. (środa)

Godz. 9.00 - przedmioty przyrodnicze - GEOGRAFIA, CHEMIA, FIZYKA BIOLOGIA
GODZ. 11.00 - MATEMATYKA

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego 2013 - 4 czerwca (czwartek)

Godz. 9.00 - przedmioty przyrodnicze - GEOGRAFIA, CHEMIA, FIZYKA BIOLOGIA
GODZ. 11.00 - MATEMATYKA

Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski - 25 kwietnia 2013 r. (czwartek)

GODZ. 9.00 - POZIOM PODSTAWOWY
GODZ. 11.00 - POZIOM ROZSZERZONY (w przypadku języka niemieckiego uczniowie piszą tylko poziom podstawowy)

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego z języków obcych - 5 czerwca 2013 rok.

Egzamin gimnazjalny 2012. Część humanistyczna: język polski, historia, WOS. Pytania, arkusze, odpowiedzi

Co sprawdza egzamin gimnazjalny 2013 z zakresu języka polskiego?

Egzamin gimnazjalny 2013 z języka polskiego ma na celu sprawdzenie mocnych i słabych stron ucznia, pokazanie, jakie umiejętności oraz jaki zakres wiedzy przyswoił podczas nauki w gimnazjum. To także ma być dla niego wskazówka, jaką obrać dalszą ścieżkę kształcenia.

W ubiegłym roku egzamin gimnazjalny z części humanistyczne z zakresu języka polskiego składał się z 22 pytań, w tym 20 zadań zamkniętych i dwóch otwartych. Co roku w teście z języka polskiego podstawę stanowią różne teksty kultury, do wyboru są teksty literackie, popularnonaukowe, publicystyczne, reprodukcje obrazów oraz zdjęcia i grafiki.

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 (OPERON). HISTORIA, WOS. PYTANIA, ODPOWIEDZI, ARKUSZE

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Jednak egzaminu nie można nie zdać, ponieważ nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać.

W ubiegłym roku zmieniła się forma przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego. Przypomnijmy, że wcześniej gimnazjaliści zdawali tylko trzy egzaminy: z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego. Od ubiegłego roku muszą napisać aż sześć testów. Każdy z egzaminów został podzielony na dwie części. I tak w części humanistycznej uczniowie najpierw piszą egzamin z historii i WOS-u, a następnie z języka polskiego. W części matematyczno - przyrodniczej czeka na nich egzamin z biologii, geografii, chemii, fizyki, a potem z matematyki. Test z języka obcego został podzielony na dwie części - poziom podstawowy i poziom rozszerzony.

Według kontroli przeprowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną rozszerzona formuła egzaminu gimnazjalnego się sprawdziła i uczniowie poradzili sobie z nią doskonale.


Egzamin gimnazjalny 2012. Pytania odpowiedzi

Egzamin gimnazjalny 2013 - co będzie? Przecieki

Przed każdym egzaminem sprytni gimnazjaliści szukają arkuszów, pytań i przecieków w Internecie. Niestety jest to mało prawdopodobne. Arkusze egzaminacyjne są tworzone w ścisłej tajemnicy. Małe jest prawdopodobieństwo, że w Internecie znajdą się przecieki. Za to tuż po egzaminie na stronach internetowych zostaną opublikowane odpowiedzi zarówno z części humanistycznej (języka polskiego, historii i wosu), jak również z części matematyczno-przyrodniczej (matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii). Każdy uczeń będzie mógł sprawdzić odpowiedzi, zanim otrzyma wyniki egzaminu.

Egzamin gimnazjalny 2010 pytania odpowiedzi arkusze

Kiedy podawane są wyniki z egzaminu gimnazjalnego w zakresie języka polskiego?

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego 2013 , otrzyma wyniki z sześciu zakresów: języka polskiego, historii i wosu, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (geografii, fizyki, biologii i chemii)oraz z języka obcego. Gimnazjaliści otrzymują dwa wyniki - jeden procentowy a jeden wentylowy.

Komentarze (1)

Wszystkie komentarze (1) forum.to.com.pl

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo