Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - JĘZYK...

Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS - ODPOWIEDZI

sxc.hu

Tygodnik Ostrołęcki

Tygodnik Ostrołęcki

Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna – JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS -  ODPOWIEDZI

Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna – JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS - ODPOWIEDZI ©sxc.hu

Dziś gimnazjaliści w całej Polsce rozpoczęli <b>egzamin gimnazjalny 2013</b>. jako pierwszy otrzymali <b>test humanistyczny</b>, w zakres którego wchodzą przedmioty: <b>JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS</b>. <b>ODPOWIEDZI</b> z <b>egzaminu</b> można znaleźć w Internecie.
Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna – JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS -  ODPOWIEDZI

Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna &#8211; JĘZYK POLSKI, HISTORIA, WOS - ODPOWIEDZI ©sxc.hu

Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna (HISTORIA, WOS) - PYTANIA, ODPOWIEDZI , PRZECIEKI

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części pisemnych. Część humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 250 minut. Część z języka obcego trwa 60 minut na każdym poziomie.


Po raz drugi gimnazjaliści piszą egzamin gimnazjalny w nowej formule. Zmiany te polegają na tym, że test z części humanistycznej został podzielony na dwa egzaminy. O godz. 9.00 uczniowie gimnazjów w całej Polsce napisali test gimnazjalny z historii i wos -u. o 11.00 natomiast odbył się egzamin z języka polskiego.

Według kontroli przeprowadzonej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ubiegłym roku rozszerzona formuła egzaminu gimnazjalnego się sprawdziła i uczniowie poradzili sobie z nią doskonale.

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego 2013 , otrzyma wyniki z sześciu zakresów: języka polskiego, historii i wosu, matematyki, przedmiotów przyrodniczych (geografii, fizyki, biologii i chemii)oraz z języka obcego. Gimnazjaliści otrzymują dwa wyniki - jeden procentowy a jeden wentylowy. Wyniki będą podane dopiero w czerwcu, natomiast przyjęło się, że ODPOWIEDZI z testów publikowane są zaraz po egzaminie w Internecie. Każdy gimnazjalista może sam sprawdzić, jak poszedł mu egzamin. Oczywiście należy korzystać ze sprawdzonych źródeł. Może się okazać, że podane ODPOWIEDZI są błędne.

Co sprawdza egzamin gimnazjalny 2013 z części humanistycznej?

Wszystkie pytania egzaminacyjne, z którymi muszą się zmierzyć gimnazjaliści są oparte o podstawę programową. To właśnie ona wskazuje, jakie umiejętności i jaki zakres wiedzy powinni posiadać uczniowie kończący gimnazjum.

W teście z języka polskiego oraz historii i wos-u, przeważają zadania zamknięte. Uczniowie piszący test z języka polskiego mają także za zadanie napisać dłuższą i krótszą formę wypowiedzi. Najczęściej jest to rozprawka i w przypadku krótszej formy: list, dedykacja, życzenia itp. Prace pisemne trudniej jest sprawdzić niż zadania zamknięte. Dlatego też w Internecie nie pojawią się ODPOWIEDZI dotyczące tych dwóch zadań. Egzaminatorzy prace pisemne sprawdzają według szczegółowego klucza. Dostaje się punkty między innymi za ortografię i interpunkcję, stylistykę, wyczerpanie tematu, dobór argumentów.

Egzamin (TEST) gimnazjalny 2013. Część humanistyczna - JĘZYK POLSKI - PYTANIA, ODPOWIEDZI , PRZECIEKI


Egzamin gimnazjalny wymaga od uczniów nie tylko pamięciowego opanowania materiału, gimnazjaliści muszą wykazać się umiejętnościami, takimi jak np. Kojarzenie faktów oraz dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych. Ma on na celu sprawdzenie mocnych i słabych stron ucznia, a co za tym idzie wybranie przez niego dalszej ścieżki edukacji.


W ubiegłym roku egzamin gimnazjalny z części humanistycznej z zakresu języka polskiego składał się z 22 pytań, w tym 20 zadań zamkniętych i dwóch otwartych. Co roku w teście z języka polskiego podstawę stanowią różne teksty kultury, do wyboru są teksty literackie, popularnonaukowe, publicystyczne, reprodukcje obrazów oraz zdjęcia i grafiki.

Terminy egzaminów gimnazjalnych w 2013 roku

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej - 3 czerwca 2013 roku (poniedziałek)
Godz. 9.00 - HISTORIA, WOS
Godz. 11.00 - JĘZYK POLSKI


Część matematyczno-przyrodnicza - 24 kwietnia 2013r. (środa)

Godz. 9.00 - przedmioty przyrodnicze - GEOGRAFIA, CHEMIA, FIZYKA BIOLOGIA
GODZ. 11.00 - MATEMATYKA

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego 2013 - 4 czerwca (czwartek)

Godz. 9.00 - przedmioty przyrodnicze - GEOGRAFIA, CHEMIA, FIZYKA BIOLOGIA
GODZ. 11.00 - MATEMATYKA

Języki obce nowożytne: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski - 25 kwietnia 2013 r. (czwartek)

GODZ. 9.00 - POZIOM PODSTAWOWY
GODZ. 11.00 - POZIOM ROZSZERZONY (w przypadku języka niemieckiego uczniowie piszą tylko poziom podstawowy)

Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego z języków obcych - 5 czerwca 2013 rok.


Egzamin gimnazjalny 2013: Odpowiedzi, arkusze testów CKE, pytania, wyniki


Gdzie znaleźć odpowiedzi z części humanistycznej (język polski, historia, wos) egzaminu gimnazjalnego 2013?

Przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Jednak egzaminu nie można nie zdać, ponieważ nie określa się minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać.

Tuż po egzaminie na stronach internetowych zostaną opublikowane odpowiedzi zarówno z części humanistycznej (języka polskiego, historii i wosu), jak również z części matematyczno-przyrodniczej (matematyki, biologii, geografii, fizyki, chemii). Każdy uczeń będzie mógł sprawdzić odpowiedzi, zanim otrzyma wyniki egzaminu.

Egzamin gimnazjalny 2010 pytania odpowiedzi arkusze

Odpowiedzi znajdziecie tutaj:

Egzamin Gimnazjalny 2013: historia i WOS - odpowiedzi i arkusz pytań w serwisie EDUKACJA


Egzamin gimnazjalny 2013: język polski - odpowiedzi i arkusz pytań w serwisie EDUKACJA

Komentarze

Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Najnowsze wiadomości

Zobacz więcej

Najczęściej czytane

Polecamy

Wideo