II LO w Ostrołęce najlepsze, III LO - najgorsze. Wyniki rankingu liceów ogólnokształcących

Dodano: 12 stycznia 2011, 13:19

II LO w Ostrołęce najlepsze, III LO - najgorsze. Wyniki rankingu liceów ogólnokształcących
Ranking przygotowały pisma "Rzeczpospolita” i "Perspektywy”

Znamy już wyniki najnowszego rankingu szkół ponadgimnazjalnych. Zestawienie tradycyjnie przygotowują pisma "Rzeczpospolita” i "Perspektywy”.

W najnowszym rankingu za najlepszy ogólniak w Ostrołęce (i w całym regionie) eksperci uznali II LO w Ostrołęce

Zostało ono sklasyfikowane na 51. miejscu wśród liceów ogólnokształcących na Mazowszu i 252. w Polsce.

Poniżej miejsca szkół z regionu w rankingu liceów na Mazowsze:
(miejsce w województwie, nazwa szkoły, liczba punktów)

51. II LO im. Cypriana Kamila Norwida, Ostrołęka - 42,77
84. I Liceum Ogólnokształcące, Wyszków - 38,61
89. LO nr I im. Marii Curie-Skłodowskiej, Maków Mazowiecki - 38,01
94. I LO im. gen. Józefa Bema Ostrołęka - 37,48
96. LO im. Mikołaja Kopernika Ostrów Mazowiecka - 37,27
116. LO im. Komisji Edukacji Narodowej Przasnysz - 35,83
119. III LO im. Unii Europejskiej Ostrołęka - 35,66
(sklasyfikowano 150 liceów)

Metodologia Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2011
(za stroną internetową pisma "Perspektywy”)
Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu - szkoły ponadgimnazjalne w Polsce są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach przedmiotowych i zawodowych, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz ocena szkoły przez kadrę akademicką.
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz własne badanie ankietowe przeprowadzone przez Fundację Edukacyjną Perspektywy wśród kadry uczelni akademickich w całej Polsce.

Sukcesy w olimpiadach: 30 proc.
W rankingu zostały uwzględnione wyniki 35 ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, tematycznych i zawodowych (znajdujących się w rejestrze Ministerstwa Edukacji Narodowej i współfinansowanych przez MEN), które zostały przeprowadzone w roku szkolnym 2009/2010.
Metoda obliczania tego kryterium w stosunku do lat ubiegłych nie uległa zmianie. Pozycja szkoły jest proporcjonalna do liczby finalistów olimpiad oraz liczby laureatów z wagą równą 2. Dodatkowo algorytm uwzględnia liczbę olimpiad, w których dana szkoła brała udział, a całość odnoszona jest do liczby uczniów w danej szkole.

Matura z przedmiotów obowiązkowych: 30 proc.
Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów pisemnych z przedmiotów obowiązkowych. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej – odpowiednio dla liceów ogólnokształcących i techników. Wskaźnik rankingowy został osiągnięty jako suma trzech wartości względnych: dla języka polskiego, matematyki i języków obcych.

Matura z przedmiotów dodatkowych: 30 proc.
Kryterium to uwzględnia wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, przy czym osiągnięcia z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym zostały uwzględnione z wagą 2. Wynik średni procentowy z danego przedmiotu każdej ze szkół został odniesiony do wartości średniej ogólnopolskiej – odpowiednio dla liceów ogólnokształcących i techników. Wartość względna dla każdego przedmiotu została przemnożona przez liczbę uczniów, którzy zdawali dany przedmiot, a suma tak uzyskanych współczynników została odniesiona do liczby wszystkich maturzystów, dając w ten sposób wskaźnik rankingowy w tym kryterium.
Uwaga: W obu kryteriach maturalnych ranking uwzględnia szkoły, w których zdawało maturę w maju 2010 r. więcej niż 12 maturzystów. Brano pod uwagę wyniki matury pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym (dla szkół dwujęzycznych dodatkowo w obliczeniach rankingowych uwzględniono wyniki z języków obcych na poziomie dwujęzycznym z wagą 4/3, jednak wyniki te nie są w szczegółach prezentowane ze względu na niewielką liczbę takich szkół w skali ogólnopolskiej).

Opinia akademicka: 10 proc.
Prestiż szkoły ponadgimnazjalnej wśród kadry akademickiej jest istotnym wskaźnikiem jakości szkoły, odzwierciedlającym zarówno poziom przygotowania absolwentów, jak i wyposażenie ich przez szkołę w umiejętności samodzielnego uczenia się, planowania swojej kariery i pokonywania stresów – co ma, między innymi, bezpośredni wpływ na utrzymanie się na studiach i terminowość ich ukończenia.
Dane do tego kryterium zostały uzyskane w wyniku przeprowadzonego w grudniu 2010, drogą internetową, ogólnopolskiego badania ankietowego wśród prawie 1,5 tys. przedstawicieli władz rektorskich i dziekańskich wszystkich polskich uczelni akademickich (publicznych i niepublicznych).

Czytaj więcej o:
  • Maków
  • Ostrołęka
  • Ostrów
  • Przasnysz
  • ranking
  • szkoły
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie
zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych"
i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem
  • Sprawdź gdzie otrzymasz najtańszy kredyt!​

alarm24 Kliknij i wyślij nam swojego newsa!
Brak ankiety.

Kontakt z reklamą »

Kontakt z redakcją »

Kontakt z marketingiem »

Kontakt z kolportażem »

Zadzwoń 29-764-22-82

Napisz maila:

Serwisy tematyczne

Serwisy społecznościowe

to.com.pl jest częścią grupy Polska Press
Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie zastrzega, iż rozpowszechnianie jakichkolwiek artykułów i materiałów zamieszczonych w portalu www.to.com.pl jest dozwolone wyłącznie z zachowaniem warunków korzystania z treści. Jakiekolwiek użycie treści wykraczające poza ww. warunki jest zabronione bez pisemnej zgody Polska Press i nabycia licencji. Sprawdź, w jaki sposób możesz uzyskać licencję na wykorzystanie treści.

Naruszenie tych zasad jest łamaniem prawa i grozi odpowiedzialnością karną.

- nota wydawnicza, zakup treści

Wszelkie prawa zastrzeżone. Polska Press Sp. z o.o. w Warszawie. 2001-2015.